มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ

นักเรียน 4 แบบที่ทุกห้องเรียนต้องมี

วันที่ 28 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 316

นักเรียน 4 แบบที่ทุุกห้องเรียนต้องมี: ชวนครูอ่านนักเรียนผ่านแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสัตว์ 4 ดังรายละเอียด http://www.educathai.com/th/disc-personality/

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ

ที่อยู่ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0919512951 โทรสาร 02-6495000 ต่อ 15631 อีเมล์ : patchreewan.swu@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th